Lista politicilor active

Nume Tip Consimțământul utilizatorului
Politica de confidențialitate (GDPR) Politica site-ului Toți utilizatorii

Sumar

Înainte de orice, vă rugăm să rețineți că acest pas este impus de legislație și este în favoarea dvs.  

Informațiile pe care ni le furnizați pot include doar numele și prenumele, adresa de e-mail, vârsta sub 18 ani sau peste. Singura impunere din partea noastră este despre vârstă: aceasta trebuie să fie corect încadrată în intervalul sub 18 ani sau peste. În rest , puteți să includeți în prenume sau nume orice doriți (nu vom încerca să vă identificăm ca atare), iar la adresa de email, puteți (și vă încurajăm) să folosiți o adresă care să nu permită direct identificarea dvs.: să nu conțină în mod expres date cu caracter personal. 

Noi nu vom încerca vreodată să colectăm și să asociem date cu caracter personal despre niciun utilizator, decât dacă doriți aceasta în mod voluntar sau dacă situația o impune, fără voința noastră. Proiectul nostru se poate dezvolta fără a folosi date cu caracter personal, așadar nu e nevoie să furnizați nicio informație care nu vă mulțumește.

Politică întreagă

Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm

 1. Colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când interacționați cu noi (de exemplu, informațiile pe care ni le furnizați prin completarea formularelor de pe site sau când raportați o problemă legată de site-ul acesta sau prin corespondența cu noi prin e-mail sau în orice altă modalitate). Informațiile pe care ni le furnizați pot include numele și prenumele, adresa de e-mail, vârsta sub 18 ani sau peste.
 2. Nu vom colecta sau prelucra date cu caracter personal sensibile legate de dumneavoastră (de exemplu informații despre originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice, sănătatea, viața sexuală sau orientarea sexuală), cu excepția cazului în care
  1. suntem obligați să facem acest lucru prin lege;
  2. și/sau în cazul în care ne-ați furnizat consimțământul dumneavoastră explicit în mod separat. [cele două excepții sunt după cum puteți vedea impuse de legislație și nu vom încerca să le folosim vreodată]
  În cazul în care ne furnizați în mod voluntar date cu caracter personal (inclusiv date cu caracter personal sensibile) prin interacțiunea dumneavoastră cu Website-ul nostru sau prin corespondența cu noi prin e-mail sau în orice altă modalitate, din proprie voință și nu la cererea noastră, vom șterge astfel de date cu caracter personal din sistemele noastre dacă nu considerăm că prelucrarea acestora este necesară pentru un scop legitim, cu excepția cazului în care ați făcut aceste date publice (de exemplu, într-o pagina de testimoniale care este vizibila publicului), caz în care vom șterge aceste date de pe Website-ul nostru numai dacă legea impune astfel sau dacă nu dorim să le păstrăm.
 3. De fiecare dată când vizitați Website-ul nostru, colectăm automat următoarele date:
  1. date tehnice, de exemplu acest lucru poate include Adresa de Internet Protocol (IP) utilizată pentru conectarea calculatorului dumneavoastră la internet, informațiile de conectare, tipul și versiunea de browser, setarea fusului orar, tipurile și versiunile extensiilor de browser (plug-in), sistemul și platforma de operare, tipul dispozitivului și marca dispozitivului mobil; aceste date pot fi colectate și prelucrate în numele nostru prin fişierele de tip cookie ale terțelor părți și puteți găsi mai multe informații despre acest lucru la adresa Politica Cookie;
  2. date despre vizita dumneavoastră, de exemplu acest lucru poate include informațiile pe care le-ați vizualizat sau căutat (inclusiv timpii de răspuns al paginilor, erorile de descărcare, durata vizitelor pe anumite pagini (inclusiv timpul mediu petrecut pe anumite pagini, vizionarea anumitor conținuturi sau videoclipuri), timpul mediu petrecut pe site și numărul de vizualizări, informații privind interacțiunea cu paginile (cum ar fi derularea paginilor, clicurile și traiectoriile de mouse), metodele folosite pentru a naviga pe pagină, datele despre comportamentul Utilizatorilor și orice orice adresă de e-mail folosită pentru a ne contacta.
 4. În unele cazuri, obținem datele dumneavoastră cu caracter personal (cum art fi numele sau prenumele, adresa de e-mail, descriere personală și fotografie, vârsta) de la terțe părți, precum subcontractanți de servicii tehnice, agenții de publicitate, furnizori de servicii de analiză, furnizori de servicii de cercetare de piața. Deși nu ne propunem să colectăm aceste informații este posibil să ajungem la ele în mod involuntar.
 5. În cazul în care obținem datele dumneavoastră cu caracter personal de la o terță parte, vă vom furniza toate informațiile relevante despre prelucrare cât mai curând posibil, dar în orice caz nu mai târziu de o lună de la obținerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv privind categoriile de date cu caracter personal care fac obiectul prelucrării, scopul prelucrării și temeiul juridic al acesteia.

Cum și cui divulgăm datele dumneavoastră cu caracter personal


 1. Nu vindem datele dumneavoastră cu caracter personal unor terțe părți.
 2. În cadrul proiectului, doar un număr limitat de membrii, cum ar fi cei ce administrează acest site, departamentele de Juridic, Producție, Știri și IT au acces la datele dumneavoastră cu caracter personal conform principiului nevoii de a cunoaște (”on a need to know basis”). Acești membri ai personalului sunt supuși unor obligații de confidențialitate cu privire la datele cu caracter personal. Măsuri tehnice și organizatorice adecvate sunt luate pentru protecția datelor cu caracter personal. Membrii personalului acestui proiect au dreptul să gestioneze datele cu caracter personal numai la instrucțiunile impuse și, dacă este necesar, numai în legătură cu responsabilitățile proprii.
 3. Datele cu caracter personal pot fi comunicate autorităților guvernamentale și/sau organelor de aplicare a legii, dacă acest lucru este impus de legile aplicabile sau dacă este necesar pentru exercitarea drepturilor noastre, inclusiv a condițiilor de utilizare, sau pentru protejarea intereselor noastre legitime (inclusiv a intereselor legitime ale unor terțe părți) în conformitate cu legile aplicabile.
 4. Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi, de asemenea, divulgate unor terțe părți, inclusiv:
  1. furnizori de servicii care oferă sprijin administrativ, profesional și tehnic Companiei pentru suport IT, de securitate și resurse comerciale;
  2. agenții de publicitate și rețelele de publicitate care solicită informațiile dumneavoastră pentru a selecta și a difuza anunțuri publicitare relevante pentru dumneavoastră. Noi nu divulgăm agențiilor de publicitate informații despre persoane care pot fi identificate, dar ptem furniza informații agregate despre Utilizatorii noștri (de exemplu, putem informa că 500 de utilizatori se califică pentru un anume proiect). De asemenea, putem utiliza astfel de informații agregate pentru a ajuta terții să ajungă la tipul de public pe care îl vizează. (nu înseamnă că aceste informații sunt confidențiale)
  3. furnizorii de servicii de analiză și de optimizare a conținutului pentru motoarele de căutare (SEO) care ne ajută în îmbunătățirea și optimizarea site-ului nostru.
 5. Putem dezvălui, de asemenea, date cu caracter personal unor consultanți externi (de exemplu, avocați, contabili, auditori), dacă este necesar.
 6. În unele cazuri, putem dezvălui date cu caracter personal Companiilor Afiliate proiectului (inclusiv către subsidiare sau companiei-mamă de tip holding și subsidiarelor sale) pe baza principiului nevoii de a cunoaște (”on a need to know basis”). Acestea doar după ce vom implementa garanții adecvate în relația cu afiliații noștri pentru a securiza aceste dezvăluiri de date cu caracter personal.
 7. Am putea partaja date cu caracter personal cu Companiile Afiliate și cu alte terțe părți în contextul anumitor tipuri de tranzacții, inclusiv în contextul tranzacțiilor care implică o schimbare a controlului asupra Companiei, vânzarea substanțială a tuturor activelor sale sau restructurări comerciale.
 8. Ne impunem să efectuăm o evaluare prealabilă adecvată în selectarea terțelor părți furnizori de servicii și vom impune acestor furnizori de servicii să mențină măsuri de securitate tehnice și organizatorice adecvate pentru a proteja datele cu caracter personal și pentru a prelucra datele cu caracter personal numai conform instrucțiunilor noastre. Furnizorii de servicii vor avea dreptul să utilizeze subcontractanți în furnizarea serviciilor către noi, cu condiția ca subcontractantul să respecte aceleași obligații de protecție a datelor ca și furnizorii de servicii.

Stocarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și transferurile în străinătate


 1. Datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le colectăm sunt stocate în Uniunea Europeană („UE”) și în Spațiul Economic European („SEE”). Cu toate acestea, informațiile colectate de terțe părți prin intermediul fișierelor de tip Cookie vor servi, în general, traficului dintr-un centru de date care se află cel mai aproape de locul de unde provine traficul. Aceasta înseamnă că astfel de informații, inclusiv traficul publicitar, pot fi gestionate de servere situate în SEE și pot fi transferate în afara SEE. Pentru mai multe informații, consultați Politica Cookie.
 2. Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate și stocate într-o locație din afara UE și SEE. Când datele dumneavoastră cu caracter personal sunt transferate din propria țară în altă țară, legile și regulile care protejează datele dumneavoastră cu caracter personal din țara către care sunt transferate informațiile dumneavoastră pot fi diferite (sau pot oferi o protecție mai redusă) față de cele din țara în care lucrați.
 3. Intenționăm să nu transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal în afara SEE dacă nu există protecții adecvate, incluzând:
  1. o decizie privind caracterul adecvat emisă de Comisia Europeană cu privire la țara sau țările de destinație;
  2. o certificare „scut de confidențialitate” (vezi detalii);
  3. reguli corporatiste obligatorii corespunzătoare;
  4. un cod de conduită aprobat, împreună cu angajamentele obligatorii și executorii ale operatorului de date sau persoanei împuternicite de către operatorul de date din țara aflată în afara UE și SEE;
  5. un mecanism de certificare aprobat, împreună cu angajamentul obligatoriu și executoriu al operatorului de date sau al persoanei împuternicite de către operatorul de date într-o țară din afara UE și SEE de a aplica garanțiile corespunzătoare;
  6. sau clauze contractuale standard UE aprobate de Comisia Europeană.
 4. Puteți contacta operatorul de date cu caracter personal, printr-un email la adresa oracol@rcor.ro, pentru a afla mai multe despre transferuri și despre măsurile de protecție adecvate pe care le-am instituit înainte de aceste transferuri.


Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal

 

Ca regulă generală, vom stoca datele dvs. cu caracter personal cât timp aveți un cont în platforma eMAG. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun


Cum protejăm securitatea datelor dvs. cu caracter personal

 

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.

Transmisia datelor dvs. cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generație și le stocăm pe servere securizate, asigurând în același timp redundanța datelor.Drepturile dumneavoastră

Puteți să ne solicitați să vă confirmăm dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de noi, să vă furnizăm o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal și/sau să le corectăm.
În anumite circumstanțe, aveți dreptul să ne solicitați să ștergem datele dumneavoastră cu caracter personal sau, în baza dreptului la portabilitate, să ne cereți să transferăm o parte din datele dumneavoastră cu caracter personal către dumneavoastră sau către alte entități.

Aveți, de asemenea, dreptul de a vă opune unor prelucrări ale datelor dumneavoastră cu caracter personal (de exemplu, utilizarea prelucrării în scopuri de marketing direct sau anumitor decizii luate numai prin prelucrare automatizată (inclusiv crearea de profiluri).

În cazul în care v-am solicitat consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, aveți dreptul să retrageți acest consimțământ fără efecte negative asupra dumneavoastră.

În cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal deoarece avem un interes legitim în a proceda astfel (după cum s-a explicat mai sus), aveți, de asemenea, dreptul de a vă opune acestei prelucrări. De asemenea, aveți dreptul să restricționați prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în anumite circumstanțe. Rețineți faptul că drepturile dumneavoastră descrise mai sus pot fi limitate în anumite situații și fac obiectul legilor și reglementărilor aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal; de exemplu, dreptul dumneavoastră de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal poate fi limitat în cazul în care putem demonstra că avem motive legitime convingătoare pentru a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal care prevalează față de interesele dumneavoastră.

Va trebui să vă dovediți identitatea și să ne oferiți alte detalii care să ne ajute să răspundem cererii dumneavoastră. Nu vom percepe o taxă pentru a răspunde cererii dumneavoastră cu excepția cazului în care acest lucru este permis de lege și, în cazul în care se percepe o astfel de taxă, aceasta va fi rezonabilă și proporțională cu cererea dumneavoastră. Dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi, vă rugăm să ne contactați prin intermediul persoanelor de contact menționate mai jos.


Durata de răspuns. Ne propunem să răspundem la orice solicitări valide în termen de maximum o lună, cu excepția cazului în care acest lucru este deosebit de complicat sau dacă ați făcut mai multe solicitări, caz în care urmează să răspundem în termen de maximum două luni. Vă vom anunța dacă vom avea nevoie de mai mult de o lună. S-ar putea să vă întrebăm dacă puteți să ne spuneți exact ce doriți să primiți sau ce anume vă îngrijorează. Acest lucru ne va ajuta să acționăm mai repede și să scurtăm timpul de răspuns la solicitarea dvs.

Sperăm că putem răspunde tuturor întrebărilor dumneavoastră cu privire la modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal. Cu toate acestea, aveți, de asemenea, dreptul de a depune o reclamație la autorităților de supraveghere privind protecția datelor. Puteți depune reclamația în Statul Membru în care locuiți, în care lucrați sau în care a avut loc presupusa încălcare a legii privind protecția datelor.


Înainte de orice dispută vă rugăm să ne contactați la oracol@rcor.ro